Tilitin

Tilitin tallentaa kirjanpitotiedot oletuksena SQLite-tiedostoon. Jos haluat käsitellä tietoja usealla lähiverkkoon kytketyllä tietokoneella, SQLite-tietokannan sijaan on käytettävä PostgreSQL-tietokantapalvelinta.

PostgreSQL-tietokantapalvelimen käyttöönotto Ubuntu Linuxissa

Palvelinohjelmiston asennus

Seuraavat vaiheet tehdään vain palvelimella.

 1. Valitse Sovellukset-valikosta Apuohjelmat | Pääte.
 2. Asenna PostgreSQL-ohjelmisto komennolla
  sudo apt-get install postgresql
  
 3. Lisää Tilitintä varten PostgreSQL-käyttäjä komennolla
  sudo -u postgres createuser -SdRP tlasku
  Enter password for new role: ********
  Enter it again: ********
  
 4. Avaa /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf-tiedosto tekstieditorissa komennolla
  sudo nano /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf
  
 5. Etsi tiedostosta listen_addresses-asetus (rivillä 59). Poista rivin alusta #-merkki ja muuta localhost-teksti *-merkiksi. Muokkausten jälkeen rivillä pitäisi lukea
  listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
  
 6. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+O ja enter. Sulje tekstieditori painamalla Ctrl+X.
 7. Suorita komento
  netstat -rn
  Destination Gateway Genmask    Flags MSS Window irtt Iface
  192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U    0 0     0 eth0
  
  Ota talteen ohjelman tulosteesta lähiverkkosi osoite (Destination) ja peite (Genmask).
 8. Avaa /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf-tiedosto tekstieditorissa komennolla
  sudo nano /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
  
 9. Lisää tiedoston loppuun "host all all address mask md5", jossa address on lähiverkkosi osoite ja mask lähiverkkosi peite. Esimerkiksi
  host all all 192.168.1.0 255.255.255.0 md5
  
 10. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+O ja enter. Sulje tekstieditori painamalla Ctrl+X.
 11. Käynnistä PostgreSQL uudelleen komennolla
  sudo service postgresql-8.4 restart
  
 12. Luo uusi tietokanta.
  createdb kirjanpito
  

Tilittimen tietokanta-asetukset

Seuraavat vaiheet tehdään jokaisella lähiverkon tietokoneella.

 1. Lataa ja asenna tietokanta-ajuri komennolla
  sudo apt-get install libpg-java
  
 2. Käynnistä Tilitin ja valitse Tosite-valikosta Tietokanta-asetukset.
  • Kirjoita URL-kenttään jdbc:postgresql://localhost/kirjanpito. Jos PostgreSQL ei ole paikallisella tietokoneella, korvaa localhost tietokantapalvelimen osoitteella.
  • Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään tilitin.
  • Kirjoita Salasana-kenttään salasana, jonka annoit PostgreSQL-käyttäjää luotaessa.
 3. Klikkaa OK-painiketta. Tilitin ottaa yhteyden nyt PostgreSQL-palvelimelle ja kysyy tilikarttamallia.