T-lasku

PostgreSQL-tietokantapalvelimen käyttöönotto Windowsissa

Palvelinohjelmiston asennus

Seuraavat vaiheet tehdään vain palvelimella.

 1. Lataa PostgreSQL 9.3.6 ja käynnistä asennusohjelma.
  Asennusohjelman ensimmäinen vaihe
  Kuva 1. Asennusohjelman ensimmäinen vaihe
   
 2. Klikkaa Next-painiketta. Asennusohjelma kysyy asennushakemistoa. Hakemistopolkua ei tarvitse muuttaa.
 3. Klikkaa Next-painiketta. Asennusohjelma kysyy PostgreSQL-pääkäyttäjän salasanaa. Keksi jokin salasana ja kirjoita se tekstikenttiin.
  Pääkäyttäjän salasanan syöttäminen
  Kuva 2. Pääkäyttäjän salasanan syöttäminen
   
 4. Klikkaa Next-painiketta. Asennusohjelma kysyy PostgreSQL-palvelimen porttia. Porttia 5432 ei tarvitse muuttaa.
 5. Klikkaa Next-painiketta. Asennusohjelma kysyy kieliasetusta. Valitse Finnish, Finland.
  Kieliasetuksen valinta
  Kuva 3. Kieliasetuksen valinta
   
 6. Klikkaa Next-painiketta kaksi kertaa, jolloin asennus alkaa.
 7. Kun asennus on valmis, ikkunassa lukee "Completing the PostgreSQL Setup Wizard". Poista valinta kohdasta "Launch Stack Builder at exit?" ja klikkaa Finish-painiketta.
  Asennusohjelman viimeinen vaihe
  Kuva 4. Asennusohjelman viimeinen vaihe
   
 8. Avaa Windowsin verkko- ja jakamiskeskus (Käynnistä | Ohjauspaneeli | Verkko ja Internet | Verkko- ja jakamiskeskus). Avaa lähiverkkoyhteyden asetukset ja klikkaa aukeavasta ikkunasta Tiedot.
  Verkko- ja jakamiskeskus
  Kuva 5. Verkko- ja jakamiskeskus
   
 9. Ota palvelimen IP-osoite talteen.
  IP-osoite
  Kuva 6. IP-osoite
   
 10. PostgreSQL-ohjelmiston asetuksiin on tehtävä muutoksia, jotta palvelimeen voidaan ottaa yhteys lähiverkon muilta tietokoneilta. Avaa Käynnistä-valikosta pgAdmin III -ohjelma. Kaksoisklikkaa vasemmassa reunassa olevaa PostgreSQL 9.3 (localhost:5432) -riviä ja kirjoita PostgreSQL-pääkäyttäjän salasana.
  pgAdmin III
  Kuva 7. pgAdmin III
   
 11. Valitse Tools-valikosta Server Configuration | pg_hba.conf. Kaksoisklikkaa aukeavasta ikkunasta listan viimeistä tyhjää riviä.
  Backend Access Configuration Editor
  Kuva 8. Backend Access Configuration Editor
   
 12. Valitse Enabled-valintaruutu. Valitse Type-pudotusvalikosta host. Valitse Database-pudotusvalikosta all. Valitse User-pudotusvalikosta postgres. Jos palvelimen IP-osoite on 192.168-alkuinen, kirjoita IP Address -kenttään 192.168.0.0/16. Jos palvelimen IP-osoite on 10-alkuinen, kirjoita IP Address -kenttään 10.0.0.0/8. Valitse Method-pudotusvalikosta md5. Klikkaa OK-painiketta.
  Client Access Configuration
  Kuva 9. Client Access Configuration
   
 13. Valitse File-valikosta Save ja hyväksy tallentaminen Yes-painikkeella. Valitse File-valikosta Reload server ja hyväksy toiminto Yes-painikkeella.
 14. Sulje Backend Access Configuration Editor -ikkuna ja pgAdmin III -ohjelma.

T-laskun asetukset

Seuraavat vaiheet tehdään jokaisella lähiverkon tietokoneella.

 1. Käynnistä T-lasku ja valitse Lasku-valikosta Valitse yritys.
 2. Klikkaa Muokkaa-painiketta.
 3. Valitse Tallennustapa-kentästä Tietokantapalvelin (PostgreSQL).
 4. Syötä haluamasi tietokannan nimi. Nimessä saa käyttää vain pieniä kirjaimia a-z ja numeroita 0-9 (ei välilyöntejä tai erikoismerkkejä). Käytä jokaisella lähiverkon tietokoneella samaa nimeä.
 5. Syötä palvelimen IP-osoite. Porttinumeroa ei tarvitse muuttaa.
 6. Syötä Käyttäjänimi-kenttään postgres ja Salasana-kenttään asennuksen aikana syöttämäsi salasana.
 7. Klikkaa lopuksi Avaa-painiketta.
  T-laskun tietokanta-asetukset
  Kuva 10. T-laskun tietokanta-asetukset
   

Varmuuskopiointi

 1. Käynnistä pgAdmin-ohjelma.
 2. Kaksoisklikkaa vasemmassa reunassa olevasta listasta palvelinta ja syötä PostgreSQL-pääkäyttäjän salasana.
 3. Valitse vasemmassa reunassa olevasta listasta Databases ja sen alta varmuuskopioitava tietokanta.
 4. Valitse Tools-valikosta Backup.
 5. Klikkaa Filename-kohdassa olevaa ...-painiketta ja valitse varmuuskopiotiedoston kohdekansio ja nimi.
 6. Valitse Format-kohdan pudotusvalikosta Custom.
 7. Klikkaa Backup-painiketta. Klikkaa lopuksi Done ja sulje pgAdmin-ohjelma.
  Tietokannan varmuuskopiointi
  Kuva 11. Tietokannan varmuuskopiointi
   

Tietojen palauttaminen varmuuskopiotiedostosta

 1. Käynnistä pgAdmin-ohjelma.
 2. Kaksoisklikkaa vasemmassa reunassa olevasta listasta palvelinta ja syötä PostgreSQL-pääkäyttäjän salasana.
 3. Valitse vasemmassa reunassa olevasta listasta Databases ja sen alta tietokanta, johon varmuuskopiotiedoston tiedot palautetaan. Jos varmuuskopio palautetaan uuteen tietokantaan, valitse Edit-valikosta Create, syötä tietokannan nimi ja klikkaa OK-painiketta.
 4. Valitse Tools-valikosta Restore
 5. Klikkaa Filename-kohdassa olevaa ...-painiketta ja valitse varmuuskopiotiedosto.
 6. Klikkaa Restore-painiketta. Klikkaa lopuksi Done ja sulje pgAdmin-ohjelma.

PostgreSQL-tietokantapalvelimen käyttöönotto Ubuntu Linuxissa

Palvelinohjelmiston asennus

Seuraavat vaiheet tehdään vain palvelimella.

 1. Valitse Sovellukset-valikosta Apuohjelmat | Pääte.
 2. Asenna PostgreSQL-ohjelmisto komennolla
  sudo apt-get install postgresql
  
 3. Lisää T-laskua varten PostgreSQL-käyttäjä komennolla
  sudo -u postgres createuser -SdRP tlasku
  Enter password for new role: ********
  Enter it again: ********
  
 4. Avaa /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf-tiedosto tekstieditorissa komennolla
  sudo nano /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf
  
 5. Etsi tiedostosta listen_addresses-asetus (rivillä 59). Poista rivin alusta #-merkki ja muuta localhost-teksti *-merkiksi. Muokkausten jälkeen rivillä pitäisi lukea
  listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
  
 6. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+O ja enter. Sulje tekstieditori painamalla Ctrl+X.
 7. Suorita komento
  netstat -rn
  Destination Gateway Genmask    Flags MSS Window irtt Iface
  192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U    0 0     0 eth0
  
  Ota talteen ohjelman tulosteesta lähiverkkosi osoite (Destination) ja peite (Genmask).
 8. Avaa /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf-tiedosto tekstieditorissa komennolla
  sudo nano /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
  
 9. Lisää tiedoston loppuun "host all all address mask md5", jossa address on lähiverkkosi osoite ja mask lähiverkkosi peite. Esimerkiksi
  host all all 192.168.1.0 255.255.255.0 md5
  
 10. Tallenna tiedosto painamalla Ctrl+O ja enter. Sulje tekstieditori painamalla Ctrl+X.
 11. Käynnistä PostgreSQL uudelleen komennolla
  sudo service postgresql-8.4 restart
  

T-laskun asetukset

Seuraavat vaiheet tehdään jokaisella lähiverkon tietokoneella.

 1. Käynnistä T-lasku ja valitse Lasku-valikosta Valitse yritys.
 2. Klikkaa Muokkaa-painiketta.
 3. Valitse Tallennustapa-kentästä Tietokantapalvelin (PostgreSQL).
 4. Syötä haluamasi tietokannan nimi. Nimessä saa käyttää vain pieniä kirjaimia a-z ja numeroita 0-9 (ei välilyöntejä tai erikoismerkkejä).
 5. Syötä palvelimen IP-osoite. Porttinumeroa ei tarvitse muuttaa.
 6. Syötä Käyttäjänimi-kenttään tlasku ja Salasana-kenttään asennuksen aikana (kohdassa 3) syöttämäsi salasana.
 7. Klikkaa lopuksi Avaa-painiketta.