T-lasku

Muuttujat sähköpostiviestissä

Sähköpostiviestin aiheeseen ja viestiosaan voi sisällyttää seuraavia muuttujia:

{{ number }} Laskun numero
{{ date }} Laskun päivämäärä
{{ paymentTerms }} Maksuehdot
{{ delivery }} Toimitus
{{ buyerRef }} Viitteenne
{{ sellerRef }} Viitteemme
{{ interestOnArrears }} Viivästyskorko
{{ dueDate }} Eräpäivä
{{ totalAmount }} Laskun loppusumma
{{ balance }} Avoin saldo
{{ periodForComplaints }} Huomautusaika
{{ referenceNumber }} Viitenumero, ryhmiteltynä
{{ referenceNumberRaw }} Viitenumero
{{ barcode }} Virtuaaliviivakoodi
{{ noticeText1 }} Laskun lisätiedot
{{ noticeText2 }} Tilisiirron tiedonanto-osan teksti
{{ customer/number }} Asiakasnumero
{{ customer/name }} Asiakkaan nimi
{{ customer/streetName }} Asiakkaan lähiosoite
{{ customer/postCode }} Asiakkaan postinumero
{{ customer/townName }} Asiakkaan postitoimipaikka
{{ customer/country }} Asiakkaan maa
{{ customer/contact }} Asiakkaan yhteyshenkilö
{{ customer/vatNumber }} Asiakkaan Y-tunnus
{{ customer/emailAddress }} Asiakkaan sähköpostiosoite
{{ customer/phoneNUmber }} Asiakkaan puhelinnumero
{{ customer/custom1 }} Oma 1
{{ customer/custom2 }} Oma 2


Sähköpostiasetukset
Kuva 1. Sähköpostiasetukset